Teq's Blog

đồ cổ

Trước rảnh rỗi thời gian, thường hay thích viết những thứ có đầu có đuôi đàng hoàng, post lên mạng được các bạn quan tâm khen ngợi, rất lấy làm vui vẻ. Những thứ ấy tuy chất lượng chỉ ở mức amateur, song cũng là quý đối với tôi.

Lâu không chơi trên mạng nữa, các bài viết cũ tản mát hết cả. Nhân cái Worldpress có chức năng Pages độc lập với các blog entry, nên nghĩ tới việc nhặt nhạnh bỏ vào đây.

Sự thể nó là như thế.

Advertisements

3 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. daysss said, on April 25, 2009 at 11:51 am

  Test

  • Nhữ khánh- Tuyên Quang said, on March 8, 2013 at 11:07 am

   Trước đây khá lâu. Đọc tình cờ. Nay cũng tình cờ. Đọc lại. Cả cũ. Và mới. Rất thích và khâm phục.

 2. airofhollow said, on March 16, 2013 at 2:12 pm

  Chả hiểu sao thấy từ đéo của chú rất đắt. Đọc blog chú mà thấy nhẹ nhõm, rất thích ạ.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: